Teakreiniger

TEAK REINIGER

TECK NETTOYEUR

TEAK REINIGER

Krachtig reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil en mos. Aanbrengen, laten intrekken en schrobben. Gebruik geen hogedrukreinigers, omdat deze de houtvezels beschadigen en de porositeit van het hout vergroten. Ref: TEAC

Instructies:

Spuit de teakreiniger op het gehele te reinigen oppervlak en wacht 5 tot 10 min. Alvorens te wrijven met een harde borstel. Spoel dan grondig af met schoon water. Verdere behandeling met teak sealer, teakrenovator of teakbeschermer is mogelijk nadat het oppervlak volledig is opgedroogd (1 of 2 dagen).

Veiligheidsmaatregelen: bevat: natriumhydroxide • veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • bij inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken • indien op de huid (of het haar): trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Spoel de huid af met water of douche • bij inademing: zet de persoon in de frisse lucht en zorg voor comfortabele ademhaling • in de ogen: spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik • buiten bereik van kinderen houden. Als er medisch advies nodig is, zorg dan dat u de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Samenstelling: fosfonaten < 5%, niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, amfotere oppervlakte-actieve stoffen < 5%, parfums (linalool, limoneen, hexylcinnamaldehyde, citronellol)

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Teakreiniger

TEAK REINIGER

TECK NETTOYEUR

TEAK REINIGER

Krachtig reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil en mos. Aanbrengen, laten intrekken en schrobben. Gebruik geen hogedrukreinigers, omdat deze de houtvezels beschadigen en de porositeit van het hout vergroten. Ref: TEAC

Instructies:

Spuit de teakreiniger op het gehele te reinigen oppervlak en wacht 5 tot 10 min. Alvorens te wrijven met een harde borstel. Spoel dan grondig af met schoon water. Verdere behandeling met teak sealer, teakrenovator of teakbeschermer is mogelijk nadat het oppervlak volledig is opgedroogd (1 of 2 dagen).

Veiligheidsmaatregelen: bevat: natriumhydroxide • veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • bij inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken • indien op de huid (of het haar): trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Spoel de huid af met water of douche • bij inademing: zet de persoon in de frisse lucht en zorg voor comfortabele ademhaling • in de ogen: spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik • buiten bereik van kinderen houden. Als er medisch advies nodig is, zorg dan dat u de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Samenstelling: fosfonaten < 5%, niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, amfotere oppervlakte-actieve stoffen < 5%, parfums (linalool, limoneen, hexylcinnamaldehyde, citronellol)

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Krachtig reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil en mos. Aanbrengen, laten intrekken en schrobben. Gebruik geen hogedrukreinigers, omdat deze de houtvezels beschadigen en de porositeit van het hout vergroten. Ref: TEAC